Başlarken

Sanat bir terbiye sistemidir. Hat Sanatı’na baktığımızda bunu âşikâr olarak görebiliriz. Bunun farkında olan ecdâdımız gençleri icrâ ettikleri mesleği yanında bir sanat dalına teşvîk etmişlerdir. Bu sanat sanatkâra sabrı, düzeni, ölçülü olmayı, haddini bilmeyi, aczini, fakrını bilmeyi adım adım hissettirerek öğrenir ve öğretir. “Rabbi yessir” meşkiyle, ben eriyip şekillenmeye geldim, der. Sonra elif, be… ve tamamen müfredât meşkiyle eriyip, mürekkebât meşkiyle şekil almaya başlamış, sabrı, aczini, haddini, hududunu öğrenmiş ve kıvâma gelmiştir. Artık cüz’î kesbiyle, küllî irâdenin kapısını çalacak ve İlâhî tecellî bir sanat eseri olarak ortaya çıkacaktır.

www.bekirer.com.tr
 • Hüsn-i Hat

  Hat, yazıya ruh veren bir sanat.

  Hat sanatı, kulağa değil, göze ve gönüle seslenen bir müzik, bir ahenktir.

  Devamı
 • Gönül Süruru

  Hat bilmek, Had bilmektir.

  Hat sanatı, güzel ahlak ve ibadet ile tekamül eder.

  Devamı
 • Meşk Talimleri

  Sanat bir terbiye sistemidir.

  Hat Sanatı’na baktığımızda bunu âşikâr olarak görebiliriz.

  Devamı
 • TV Röportajı

  Hat sanatı, Hak sanatıdır.

  Hat, bedeni duygularla meydana gelse de, o ruhun asaletindendir.

  Devamı

Bekir Er kimdir?

Hattat Hattat Olmaz Kuru Kuru Laf İle Hattat Olmak İstersen Bolca Yaz Ayn Şın Kaf ile (Hattat Hamit Aytaç)
Seyre daldıkça derinleşen ahenk, solmaz ve tükenmez renk, tüm şekilleri kıskandıran mihenk, sabırlı ve azimli gönüllerin aşkı, meşk...

Son Eserleri